สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

มุ่งมั่นสนับสนุนเพื่อช่วยสร้างความเป็นเลิศ
ด้านงานวิจัยที่พัฒนาท้องถิ่น

422 ถนนมรุพงษ์ ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา

ข่าวประชาสัมพันธ์

เอกสารเผยแพร่

แนวคิดยุทธศาสตร์ในการดำเนินงานขับเคลื่อนกระทรวง โดย ศาส … แนวคิดยุทธศาสตร Read more
รายงานฉบับสมบูรณ์ (Final Report) โครงการสัมมนาวิชาการระ … รายงานฉบับสมบูร Read more
Proceeding การสัมมนาวิชาการระดับชาติด้านคนพิการ ปี 2562 … Proceeding การส Read more
รายงานบทสรุปผู้บริหาร โครงการสัมมนาวิชาการระดับชาติด้าน … รายงานบทสรุปผู้ Read more
หนังสือเล่มนี้เป็นผลงานที่มีการวิเคราะห์และเรียบเรียง ข … “อนาคตศึกษา” โด Read more
ในสถานการณ์โรคโควิด-19 ผมได้นำเสนอแนวความคิดในการขับเคล … โลกเปลี่ยน คนปร Read more
ปูพื้นฐานความรู้ในฟิสิกส์พื้นฐานและควอนตัมซึ่งเป็นสิ่งท … หนังสือเทคโนโลย Read more
อธิบายถึงแสงซินโครตรอน แหล่งกำเนิด การนำมาใช้ประโยชน์ โ … หนังสือแสงซินโค Read more
เจาะลึกไปที่เรื่องราวของรังสี ตั้งแต่ประวัติการค้นพบ คุ … หนังสือเปิดโลกน Read more
ให้ความรู้พื้นฐานของพลังงานอะตอมและรังสี การนำมาใช้ประโ … หนังสืออะตอม Read more

จดหมายข่าววิจัย

แหล่งทุนวิจัย

ระบบสารสนเทศ