หนังสือ

แพลตฟอร์มวิจัยด้านเกษตร การออกแบบและการบริหารจัดการ งานวิจัยเพื่อมุ่งผลลัพธ์

หนังสือ แพลตฟอร์มวิจัยด้านเกษตร การออกแบบและการบริหารจั …

แพลตฟอร์มวิจัยด้านเกษตร การออกแบบและการบริหารจัดการ งานวิจัยเพื่อมุ่งผลลัพธ์ Read More »

รายงานการศึกษา “มองภาพอนาคตประเทศไทย แนวทางการรับมือหลังวิกฤต COVID-19”

พบกับผลการศึกษาเบื้องต้นเกี่ยวกับการควบคุม – คลี่ …

รายงานการศึกษา “มองภาพอนาคตประเทศไทย แนวทางการรับมือหลังวิกฤต COVID-19” Read More »

วารสารประชาคมวิจัยและนวัตกรรม ปีที่ 1 ฉบับที่ 1 (ปฐมฤกษ์)

บรรณาธิการแถลง : อมรรัฏค์ เจริญโชติธรรม สวัสดีค่ะ ชาวปร …

วารสารประชาคมวิจัยและนวัตกรรม ปีที่ 1 ฉบับที่ 1 (ปฐมฤกษ์) Read More »

แนวคิดยุทธศาสตร์ในการดำเนินงานขับเคลื่อนกระทรวง

แนวคิดยุทธศาสตร์ในการดำเนินงานขับเคลื่อนกระทรวง โดย ศาส …

แนวคิดยุทธศาสตร์ในการดำเนินงานขับเคลื่อนกระทรวง Read More »

รายงานฉบับสมบูรณ์ (Final Report) โครงการสัมมนาวิชาการระดับชาติด้านคนพิการ ปี 2562

รายงานฉบับสมบูรณ์ (Final Report) โครงการสัมมนาวิชาการระ …

รายงานฉบับสมบูรณ์ (Final Report) โครงการสัมมนาวิชาการระดับชาติด้านคนพิการ ปี 2562 Read More »