[ปิดรับ] ประกาศกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ เปิดรับข้อเสนอโครงการหรือกิจกรรมเพื่อขอรับการสนับสนุนทุน ประจำปี 2563

กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์
เปิดรับข้อเสนอโครงการหรือกิจกรรม ประจำปี 2563
วงเงินงบประมาณ 300 ล้านบาท จำนวน 3 ประเภท

1. โครงการประเภทเปิดรับทั่วไป (Open Grant) กรอบวงเงินไม่เกิน 90 ล้านบาท
2. โครงการประเภทเชิงยุทธศาสตร์ (Strategic Grant) กรอบงบวงเงินไม่เกิน 180 ล้านบาท
3. โครงการประเภทความร่วมมือ (Collaborative Grant) กรอบงบวงเงินไม่เกิน 30 ล้านบาท

รายละเอียดเพิ่มเติม http://www.thaimediafund.or.th/page/listview/34/875/

ผู้สนใจสามารถยื่นข้อเสนอโครงการหรือกิจกรรมได้ที่ http://granting.thaimediafund.or.th/login.html

ตั้งแต่วันที่ 20 สิงหาคม – 3 กันยายน 2563 เวลา 16:30 น.   สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทร 02-273-0116-8 Facebook กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์