บพข. จัดอบรมเตรียมความพร้อมเพื่อขอรับทุน “โครงการแพลตฟอร์มการบริหารจัดการเพื่องเร่งการนำเอาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมออกสู่เชิงพาณิชย์”

บพข. จัดอบรมเตรียมความพร้อมเพื่อขอรับทุน “โครงการแพลตฟอร์มการบริหารจัดการเพื่องเร่งการนำเอาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมออกสู่เชิงพาณิชย์ (Accelerator Platform for Science and Tech Innovation) ผ่านระบบ Facebook Live
 
วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 13.30 – 16.30 น. ท่านใดสนใจเข้าร่วมกิจกรรม สามารถลิงค์ไปที่เพจเฟซบุ๊ค https://www.facebook.com/ProgramManagementUnitforCompetitiveness 
หรือ โดยการสแกน QR Code ตามไฟล์ที่แนบไว้