[ปิดรับ] บพข. ประกาศรับเอกสารข้อเสนอโครงการวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full proposal) ปี 2564 แพลตฟอร์มบ่มเพาะด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเชิงลึกเพื่อการต่อยอดสู่ภาคอุตสาหกรรม

บพข. ประกาศรับเอกสารข้อเสนอโครงการวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full proposal) ปี 2564 แพลตฟอร์มบ่มเพาะด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเชิงลึกเพื่อการต่อยอดสู่ภาคอุตสาหกรรม (Deep Science and Tech Accelerator)

ดาวน์โหลดไฟล์ที่เกี่ยวข้อง :
PMUC for Deeptech Platform_Proposal.docx
PMUC fpr Deeptech โครงการย่อย Proposal.docx
คู่มือในการส่งข้อเสนอโครงการของ บพข.pdf
ประกาศรับข้อเสนอฉบับสมบูรณ์ แพลตฟอร์มบ่ม.pdf
เอกสารประกอบ TRL.xlsx