สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

มุ่งมั่นสนับสนุนเพื่อช่วยสร้างความเป็นเลิศ
ด้านงานวิจัยที่พัฒนาท้องถิ่น

422 ถนนมรุพงษ์ ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา

ข่าวประชาสัมพันธ์

เอกสารเผยแพร่

หนังสือเล่มนี้เป็นผลงานที่มีการวิเคราะห์และเรียบเรียง ข … “อนาคตศึกษา” โด Read more
ในสถานการณ์โรคโควิด-19 ผมได้นำเสนอแนวความคิดในการขับเคล … โลกเปลี่ยน คนปร Read more
ปูพื้นฐานความรู้ในฟิสิกส์พื้นฐานและควอนตัมซึ่งเป็นสิ่งท … หนังสือเทคโนโลย Read more
อธิบายถึงแสงซินโครตรอน แหล่งกำเนิด การนำมาใช้ประโยชน์ โ … หนังสือแสงซินโค Read more
เจาะลึกไปที่เรื่องราวของรังสี ตั้งแต่ประวัติการค้นพบ คุ … หนังสือเปิดโลกน Read more
ให้ความรู้พื้นฐานของพลังงานอะตอมและรังสี การนำมาใช้ประโ … หนังสืออะตอม Read more
บทบรรณาธิการ “จับโจทย์มั่น จัดการแม่น” หนังสือการบ … หนังสือชุดการบร Read more
บทบรรณาธิการ การวิจัยและการสนับสนุนการวิจัย เป็นการลงทุ … หนังสือชุดการบร Read more
หนังสือชุดการบริหารจัดการงานวิจัย สกว. เล่มที่ 1 “นวัตก … หนังสือชุดการบร Read more

จดหมายข่าววิจัย

แหล่งทุนวิจัย

ระบบสารสนเทศ